မရမ်းကုန်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအပေါ်သို့သေနတ်ဖြင့်တက်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံး၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရ...စတဲ့ သတင်းများ

 719

မရမ်းကုန်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအပေါ်သို့သေနတ်ဖြင့်တက်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံး၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရ...စတဲ့ သတင်းများ

Related videos

© 2021. All rights reserved.