ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြဿနာလာရင် တပ်မတော်ကို အဆိုးမဆိုနဲ့လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း သတိပေးပြောဆို

 1266

ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြဿနာလာရင် တပ်မတော်ကို အဆိုးမဆိုနဲ့လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း သတိပေးပြောဆို

Related videos

© 2021. All rights reserved.