ထိုင်းအစိုးရက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၁ဝ သန်းထိ နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်လာဖို့ ရည်မှန်းထား

 665

ထိုင်းအစိုးရက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၁ဝ သန်းထိ နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်လာဖို့ ရည်မှန်းထား

Related videos

© 2021. All rights reserved.