ယနေ့ သြဂုတ်(၂၂) ရက်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများ

 1071

ယနေ့ သြဂုတ်(၂၂) ရက်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများ

Profile

မဂၤလာ ပါ

22/08/2022 22:04

Np News liv

Profile

မဂၤလာ ပါ

22/08/2022 22:04

Np Nwes

Profile

kyaw swar

22/08/2022 21:20

👍👍👍

Profile

U Myint Thein

22/08/2022 21:12

မဂ်လာရှိသော သတင်းများ ဆကမဆက်ကြားကြရပါစေ

Profile

U Myint Thein

22/08/2022 21:24

USA ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နေရာတိုင်း လောဘမီး ဒေါသမီးတွေ​ေ ပိုပိုတောက်လောင်နေအုံးမည်သာ။ စိတ်ဓာတ်မမှန် အမေရိကန်။

Related videos

© 2021. All rights reserved.