ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်များကို နေပြည်တော်မှာ စတင်ဆောင်ရွက်မယ်

 666

ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်များကို နေပြည်တော်မှာ စတင်ဆောင်ရွက်မယ်

Profile

Thant zin Oo

17/09/2022 12:16

မဂ်လာပါ

Profile

U Tin Nyunt U Tin Nyunt

17/09/2022 14:09

မဂ်လာပါ

Profile

Kyaw Than

17/09/2022 14:15

Thanks

Related videos

Weekly Highlight – March 18 to 24

25/03/2023 08:00
 70 views

© 2021. All rights reserved.