နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအသစ် ပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာ ပါတီသစ်ထောင်လိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်မည်

 483

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအသစ် ပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာ ပါတီသစ်ထောင်လိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်မည်

Profile

Kyaw Than

24/09/2022 18:47

Thanks

Profile

U Htay Lwin

24/09/2022 20:19

မဂ်လာပါညီမလေး

Related videos

© 2021. All rights reserved.