အချက်အလက်မှန်ကန်စွာ မဖြည့်သွင်းထား ဖုန်းဆင်းကတ်များကို အပြီးပိတ်သိမ်းပြီးလက်ကျန်ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာ

 2551

အချက်အလက်မှန်ကန်စွာ မဖြည့်သွင်းထား ဖုန်းဆင်းကတ်များကို အပြီးပိတ်သိမ်းပြီးလက်ကျန်ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာ

Related videos

© 2021. All rights reserved.