စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအခက်အခဲများရှိနေပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှုများပါရှိနေ

 297

စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအခက်အခဲများရှိနေပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှုများပါရှိနေ

Profile

Kyaw Than

30/11/2022 21:48

Thanks

Related videos

Myanmar Travel Fair 2023 held

28/01/2023 18:30
 85 views

© 2021. All rights reserved.