မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုနှင့်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၌ အကျပ်အတည်းများရှိခဲ့ဟု တပ်ချုပ်ဆို

 345

မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုနှင့်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၌ အကျပ်အတည်းများရှိခဲ့ဟု တပ်ချုပ်ဆို

Profile

Kyaw Than

29/01/2023 09:29

Thanks

Profile

Thiha Tgi

30/01/2023 09:46

thanks for news

Related videos

© 2021. All rights reserved.