အီဂျစ်တောင်ပိုင်း အာဘေဒိုစ်မြို့၊ ရှေးဟောင်းတူးဖော်မှုမှာ ရှေးခေတ်သိုးဦးခေါင်းပေါင်း ၂ဝဝဝ ထက်မနည်း တွေ့ရှိ

 582

အီဂျစ်တောင်ပိုင်း အာဘေဒိုစ်မြို့၊ ရှေးဟောင်းတူးဖော်မှုမှာ ရှေးခေတ်သိုးဦးခေါင်းပေါင်း ၂ဝဝဝ ထက်မနည်း တွေ့ရှိ
#NPNews

© 2021. All rights reserved.