ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပရန် EAO အဖွဲ့များနှင့် နစကတို့ဆွေးနွေးနေ

 1065

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၊ (၂၁)ရာစုပင်လုံတို့နှင့် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပရန် EAO အဖွဲ့များနှင့် နစကတို့ဆွေးနွေးနေ

Profile

Kyaw Win

01/04/2023 15:56

မဂ်လာပါ

Related videos

© 2021. All rights reserved.