မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်အပါအဝင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်(၅)ခု၌ စိုက်ပျိုးသီးနှံဧက(၆ဝဝဝဝ)ကျော် ပျက်စီး

 383

မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်အပါအဝင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်(၅)ခု၌ စိုက်ပျိုးသီးနှံဧက(၆ဝဝဝဝ)ကျော် ပျက်စီး
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.