ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမှ ၂၄ နာရီအတွင်း သတင်းများအား တင်ဆက်ခြင်း

 533

ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမှ ၂၄ နာရီအတွင်း သတင်းများအား တင်ဆက်ခြင်း
#NPNews

Profile

Thant zin Oo

25/05/2023 22:41

မဂ်လာပါ

Profile

pyone pyone

26/05/2023 00:01

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Profile

Thin Thin Maung

25/05/2023 21:35

မဂၤလာပါ သမီးေရ

Profile

Thant zin Oo

25/05/2023 19:31

မဂ်လာပါ

Profile

Thin Thin Maung

25/05/2023 21:35

မဂၤလာပါ သမီးေရ

Related videos

© 2021. All rights reserved.