ယနေ့ မေလ ၂၅ ရက်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းများမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို တင်ဆက်ခြင်း #NPNews

 630

ယနေ့ မေလ ၂၅ ရက်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းများမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို တင်ဆက်ခြင်း
#NPNews

Profile

Thant zin Oo

25/05/2023 22:42

မဂ်လာပါ

Related videos

© 2021. All rights reserved.