ယနေ့ မေလ ၂၅ ရက်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းများမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို တင်ဆက်ခြင်း #NPNews

 396

ယနေ့ မေလ ၂၅ ရက်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းများမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို တင်ဆက်ခြင်း
#NPNews

Profile

Thant zin Oo

25/05/2023 22:42

မဂ်လာပါ

Related videos

Weekly Highlight – May 27 to Jun 2

02/06/2023 19:00
 71 views

© 2021. All rights reserved.