ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂၄ဝဝ ကျော်ကို ဇွန်လ(၁) ရက်အမှီ ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ နစက ပြောခွင့်ရပြော

 486

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂၄ဝဝ ကျော်ကို ဇွန်လ(၁) ရက်အမှီ ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ နစက ပြောခွင့်ရပြော
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.