မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် သက်တမ်းတိုးပေးရန် ထိုင်းအစိုးရ ခွင့်ပြု

 209

မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် သက်တမ်းတိုးပေးရန် ထိုင်းအစိုးရ ခွင့်ပြု
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.