အွန်လိုင်းမှတဆင့် လိမ်လည်မှုကျူးလွန်နေသူများအပြင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေသူများကို တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဟုဆို

 327

အွန်လိုင်းမှတဆင့် လိမ်လည်မှုကျူးလွန်နေသူများအပြင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေသူများကို တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဟုဆို
#NPNews

Profile

Min Maung Maung Win

03/06/2023 11:02

လောက်ကိုင်ကို သွားဖမ်းရဲလား မေးပါရစေ

Related videos

© 2021. All rights reserved.