မြန်မာ-ဘယ်လာရုစ် နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေး နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရန် ဆွေးနွေး

 466

မြန်မာ-ဘယ်လာရုစ် နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေး နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရန် ဆွေးနွေး

Profile

su yin

19/09/2023 13:40

Related videos

© 2021. All rights reserved.