ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် လွိင်ကော်မြို့ (တက္ကသိုလ်၊အကျဉ်းထောင်) တိုက်ပွဲအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ ပြောကြားချက်

 5018

ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် လွိင်ကော်မြို့ (တက္ကသိုလ်၊အကျဉ်းထောင်) တိုက်ပွဲအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ ပြောကြားချက်

Related videos

© 2021. All rights reserved.