ဘဏ်များမှငွေများကို လိုသည်ထက် ပိုမိုထုတ်ယူပါက တာဝန်ရှိသူများ၏ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိဟု နစက အသိပေး

 805

ဘဏ်များမှငွေများကို လိုသည်ထက် ပိုမိုထုတ်ယူပါက တာဝန်ရှိသူများ၏ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိဟု နစက အသိပေး
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.