တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားမှုတွင် စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံသူ နှင့် အဆက်အသွယ်မရသူ(၄ဝဝ) နီးပါးရှိ

 408

တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားမှုတွင် စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံသူ နှင့် အဆက်အသွယ်မရသူ(၄ဝဝ) နီးပါးရှိ
#NPNews

Profile

Htet Myat

27/11/2023 00:07

user to meet gb.bggggyg.bbWelcome to Gboard clipboard, any text that you copy will be saved here.Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour.Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour.

Profile

Htet Myat

27/11/2023 00:10

h.h.h,u.h.h,b.h,b.h.h,g.h,b,,b

Related videos

© 2021. All rights reserved.