တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ထားတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားနဲ့ ဒီနေ့ နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေများ - ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း

 1700

တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ထားတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားနဲ့ ဒီနေ့ နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေများ - ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း

#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.