ဇူလိုင်လ ၉ ရက်အတွက် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပက သတင်းထူးများ

 1013

(၁) အခြေခံစားသုံးကုန် အဆမတန်ဈေးတက်နေမှု ဖြေရှင်းရေးအတွက် ဖမ်းဆီးခြင်းတစ်ခုတည်းသာမလုပ်သင့်
(၂) လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်(၃)လ၌ ကုန်သွယ်မှုပိုငွေပြနေသော်လည်း ကုန်သွယ်နိုင်မှုပမာဏ ဒေါ်လာတစ်ဘီလျံကျော် လျော့ကျ
(၃) ယူကရိန်းပဋိပက္ခကြောင့် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်နေသည့်ကြားက သမ္မတပူတင်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီတို့ တွေ့ဆုံ
(၄) ယူကရိန်းပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ရေး ညှိနှိုင်းပေးရလောက်အောင်ထိ အော်ဘန်တွင် ဩဇာမရှိဟု ဇီလန်စကီးပြော

Profile

U Mann Npt

10/07/2024 06:49

ဂညညညညညညညညညညညဘညညညညဎဘဘဘဘဉဂညညညညညညညဘညညညဘညညညညညညညညညညညညညဘညဘညဘညဎညညညညညညညဘညညဘညဘညညဘဎညညဘဎညညညဘညညဘညညညညညဉညဉညဉညဎဉညညညညညညညညညဘညညညညညညညညညညညညညညညဘညညညဘညညဘဘဘညညဘညညညဘညညဘညဘဘညဘညဘညညညညဂညညညညညညညညညညညညညညညညဘဘဘဘဘဘဘညဘညညညညညဎဉဎဎညညညညညဘညညညဘဘဘညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညညညညညဘဘညဘညဘညဘဘဘညညဘဎညညညဘညညဘညဘညညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညညညညညညညညညညညညညဉဂဂညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဂညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဂညဂညညညဂညညညညညညဂညညညဂဂညဂညညညဘညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညဎဘညညညညညညဘညညညညဘညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညဂညညညညညညညညညညညညညဘဘညညညညညညညဘညညညညညညညညညညညညဘဘဘဘဘညဘဘဘဘညညဘညညဘညညဘညဘညညညညညဘဘဘဂဂဂဂဂဪ

Profile

U Mann Npt

10/07/2024 06:49

ဂညညညညညညညညညညညဘညညညညဎဘဘဘဘဉဂညညညညညညညဘညညညဘညညညညညညညညညညညညညဘညဘညဘညဎညညညညညညညဘညညဘညဘညညဘဎညညဘဎညညညဘညညဘညညညညညဉညဉညဉညဎဉညညညညညညညညညဘညညညညညညညညညညညညညညညဘညညညဘညညဘဘဘညညဘညညညဘညညဘညဘဘညဘညဘညညညညဂညညညညညညညညညညညညညညညညဘဘဘဘဘဘဘညဘညညညညညဎဉဎဎညညညညညဘညညညဘဘဘညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညညညညညဘဘညဘညဘညဘဘဘညညဘဎညညညဘညညဘညဘညညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညညညညညညညညညညညညညဉဂဂညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဂညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဂညဂညညညဂညညညညညညဂညညညဂဂညဂညညညဘညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညဎဘညညညညညညဘညညညညဘညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညဘညညဂညညညညညညညညညညညညညဘဘညညညညညညညဘညညညညညညညညညညညညဘဘဘဘဘညဘဘဘဘညညဘညညဘညညဘညဘညညညညညဘဘဘဂဂဂဂဂဪ

Related videos

© 2021. All rights reserved.